گوهرتراشی

مسله تراش سنگ ها و کانی ها و تبدیل آنها از شکل راف و یا خام به صورت تراش خورده مسله بسیار مهم در دنیای جواهرات و سنگ هاست.

تراش های بسیاری در این زمینه کاربرد دارند و استفاده میشوند اما قطعا ملزم به نکاتی هستند و تحت شرایطی انجام میگیرند.

به زبان ساده تر میتوانیم بگوییم که هر تراشی به هر سنگی نمیشیند و باید قبل از تراش خوردن به صورت کامل و دقیق توسط متخصصین این هنر و حرفه بررسی شود.

چند نمونه از شرایط تراش گوهرها

به صورت مختصر شرایطی را خدمت شما عرض میکنیم که عبارتند از:

سختی سنگ ها(هر سنگی به نسبت توان شکنندگی و یا سختی خود تراش میخورد)

ترکها و خطوط سطحی و جلدی سنگ ها

داشتن کانیها و یا کانی میهمان یا برعکس

مات،شیشه ای،صدفی و یا هر حالت دیگر ذاتی سنگ ها

اندازه و سایز سنگ

اندازه و سایز قوت و پرتی یا ضعف سنگ

در بعضی رنگ سنگ مهم است

و عوامل دیگری که در تراش سنگ ها بسیار مهم اند.

چندی از انواع تراش

همچنین سازندگان موفقی که طراحی جواهرات را هم خودشان انجام میدهند توجه ویژه ای به تراش سنگ ها دارند و با استفاده از سنت شکنی در تراش سنگ و ساخت پایه های جواهری برای آنان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و مطرح شده اند و جواهراتی به صرفه تر اما جذاب را روانه بازار فروش و ویترین های خود کرده اند.

در این بحث نکته جالب توجه این است که سنگ ها مخصوصا گوهر سنگهای قیمتی و حتی نمونه های مصنوعی آنها قبل از تراش کیفیت نوری خوبی نداشته اند اما پس از تراش نور به صورت کامل و در حد توان رنگی و ذاتی پلیش و پرداخت سنگ منعکس شده و جلوه خیره کننده ای از خود برجای گذاشته اند.

کار گوهرتراشی از مشاغل و صنوف بسیار پر زحمت و سخت و طاقت فرسا است.

از طرفی خیره شدن مدام چشم به دقت و ظرافت و از طرفی اسیب ها و زخم های دست در تراش دستی سنگ ها و از طرف دیگر خاک سنگ ها در هنگام تراش و چندین مسله دیگر از زحمات و دشواری های این هنرمندان است.

اما در روش های پیشرفته تر و کمک ابزار روز این زحمات کمتر شده کار را برای گوهرتراشان اسانتر از گذشته کرده است.اما در کشورمان هنوز درصد بسیار زیادی که اغلب هستند از روش های دستی سنگ هارا تراش میدهند.

گوهرتراشان با استفاده از ابزار زیادی و روش ها و متود های مختلف از درون سنگ های سنگ نگین های انگشتری و جواهرات زیادی را هنرمندانه بیرون میکشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.